یک نفر مثل آقای خامنه ای را پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگذار و بنای قلبی اش این باشد که به این ملت خدمت کند, پیدا نمیکنید. من ایشان را سال های طولانی میشناسم.
...

https://lh3.googleusercontent.com/-5uUzQFhv-qY/UIzwNCSZkaI/AAAAAAAAAi8/NL9ePnxx5bY/s663/siYXyZ_535.jpg


آقای خامنه ای نعمتی است که خدا به ما داده و در بین متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی , چون خورشید روشنی میدهد.
آوای دعوت او در جهان طنین انداز است,من آقای خامنه ای را بزرگ
کرده ام.


صحیفه نور ج 15 ص139
صحیفه نور ج 17 ص 170
موضوع :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,