یه وقت باید بجنگی، تو جبهه ها تو میدون

یه وقتی هم که جبهه، میشه همین خیابون

غصه نخور بسیجی، اینم یه جور جهاده

موندن تو راه حق، نه آسونه نه سادهhttp://sangariha.com/i/attachments/1/1351196232657410_large.jpg


موضوع :
شعر ,