عاقد: خدا

شاهد: رسول خدا (ص)

دفتر: لوح محفوظ

مکان: عرش

عروس: ♥ کوثر

داماد: حیدر ♥


سالروز ازدواج

آسمانیــــــــشان مبارک


http://www.bmsu.ac.ir/UserFiles/image0066.jpg


دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست

برپاگر این بزم شعف ذات خداست

گفتم به خرد چه اتفاق افتاده

گفتا که عروسی علی (ع) و زهرا (س) ست


موضوع :
مطالب مذهبی ,