شیعه بیدار شو از خواب زمستانی  *  که چه کرده است این طائفه ی ثانی (لع)

چند صباحیست که آنقدر آزادند  *  همچو بختک به روی حرمین افتادند

برنامه ی آن ها وسیع است وسیع  *  که سرآغاز آن بقیع است بقیع

تخریب بقیع و بارگاه عسگری(ع)  *  آیا ز وقایع دیگر خبر داری

حرم عمه سادات(س) چرا خالی بود  *  بی امنیت زائر و بی والی بود

حرم دخت سه ساله(س) چرا تهدید شد  *  بحث تخریب چرا تجدید شد

دانی ز امامزاده ای در لیبی  *  له شد بدست اشقیا چون سیبی

حرم حضرت فیروز چرا بسته شد  *  دشمن سرحال، شیعه چرا خسته شده

لحظه ای چشم عدو خفته نشد  *  بی کینه مولا ه این گفته نشد

بیشتر از قلم افتاد که تا یاد شود  *  باید از ظلم عدو نعره و فریاد شود

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید  *  پاسدار حرم و دادرسی می آید


الهی به رقیه (س) ، عجل لولیک الفرج


http://images.persianblog.ir/73036_o9O2XOez.jpg

موضوع :
شعر ,  مطالب مذهبی ,