مرگ بر آمریکا،مرگ بر آل سعود

موضوع :
ظهور و مهدویت ,  جنگ نرم ,  عکس ,