عکس: کاروان حزب الله در مسیر زینبیه

موضوع :
عکس ,