آیا تاکنون تصویر زیر را دیده اید؟


(قبرستان بقیع  بیستم فروردین سال 1305)

موضوع :
عکس ,