قـــــــــدر زیبـــا...

 

بهش گفت پول برای طــــــلا، فعـــــــلا ندارم؛ 


عـــــــوضش

 

قــــــــول میدم هر سال بیارمت طلائیـــ ه !...


موضوع :
مطالب مذهبی ,  شهدا ,