گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد

نامرد مردم حق علی و فاطمه خوردن ندارد

مادر به خود گفت شاید کسی کاری به کار زن ندارد

منم از نبی ام، حتما کسی کاری به کار من ندارد

افتادن زن در پیش چشم دیگران دیدن ندارد

برخیز مادر، زینب پناهی غیر این دامن ندارد

وقتی حسینم در لحظه ی گودال پیراهن ندارد

http://www.behesht.info/Files/Image/2013/4/emam_07145742.jpg

برچسب ها :
فاطمیه ,  عزاداری ,  حاج محمود کریمی ,  حاج عبدالرضا هلالی ,  هیئت ,  مادر ,  حیدر ,