توصیه‌ راهگشای رهبر انقلاب با استعانت از کلام امام سجاد علیه السلام

امام خامنه ای

 

شما ملاحظه فرمایید كه امام سجاد علیه الصّلاة والسّلام، آن مركز نورانیّت، آن معدن معنویت و كمال، زیْنِ همه عابدین عالم، در دعاهاى صحیفه سجادیه، با خود چگونه مواجه مى‌شود و خود را چطور در مقابل پروردگار عالم قرار مى‌دهد و استغاثه مى‌كند! در نیمه شب و بعد از نماز شب؛ آن هم نه نماز شبِ آدم معمولى و عادى، بلكه نماز شبِ سیّد سجاد، آن امام همام به پروردگار عالم رو مى‌كند و مى‌گوید: «و هذا مقام من استجبى‌ لنفسه منك و سخط علیها و رضى عنك». یعنى «پروردگارا! من به خاطر نفس خودم، به خاطر ضعفها و نقصهاى خودم از تو شرمنده‌ام. بر نفس خود خشمگینم و از تو راضى‌ام.» این جمله را امام سجاد علیه‌الصّلاة والسّلام، به پروردگار عالم مى‌گوید: «فتلقّیك بنفس خاشعه و رقبة خاضعه.» بازنگرى در خود این است، كه انسان، آسمان كمال را مرحله پس از مرحله طى مى‌كند و كامل مى‌شود. اگر انسانهاى والا پدید مى‌آیند و اگر معنویّات و زیباییها خود را ظاهر مى‌كنند و نشان مى‌دهند، همه بر اثر بازنگرى در خود و دیدن نقایص و عیبهاى خود است. برخلاف انسانى كه چشم را بر روى همه این ضعفها ببندد؛ خود را فارغ بداند؛ مغرور به خود و مغرور به خدا شود؛ مغرور به اندك شعله نورانیّتى شود كه در وجود او و بالاخره در وجود هر انسانى هست و خود را نشان داده است و نهایتاً به همین قانع شود. بعضى افراد هستند كه به كمترین خیرى از خیرات در وجود خودشان قانعند. فردى كه چنین است، دیگر كمال را نمى‌تواند طى كند.

بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش‌ ۱۳۷۵/۰۱/۲۸
موضوع :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,  مطالب مذهبی ,  جنگ نرم ,  عکس ,