همه دیدند،
چند لحظه ای فقط نگاه کرد،
هر طور که حساب کرد نتوانست راهی برای بردن جسم تکه تکه شده پیدا کند،
حضرت شهید را می گویم.

جوانان بنی هاشم بودند که یاری کردند ارباب را.

http://medical-en.persiangig.com/image/1_pgallery-64.jpg

موضوع :
مطالب مذهبی ,