میزنه قلبم، داره میاد دوباره باز بوی محرم

خدا برس به دادم، که شدم دیوونه ی دیوونه

دیگه زپا فتادم، مثه مرغکی بی آشیونه

بیا بده مرادم، میگیره دلم همش بهونه

ببین نوای آهم، ندارم دیگه طاقت دوری

یه عمره چشم به راهم، نمیخوام دیگه درد صبوری

اگه تورو نخواهم، زندگی کنم آخه چجوری

آقا جون

میزنه قلبم، داره میاد دوباره باز بوی محرمhttp://sadegh68.persiangig.com/image/blog/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg
موضوع :
مطالب مذهبی ,