پرچم حسین(ع)

به دست عباس(ع) است و

بر سر زینب(س)...!


اینجاست که کشف حجاب
استراتژی دشمن می شود

چادر یعنی بیرق حسین(ع)...https://lh3.googleusercontent.com/-YFSFpppBZw8/UI7X6WWIiiI/AAAAAAAAAyU/Rnhr_VjURBc/s621/zeynab-kobra.jpg

موضوع :
مطالب مذهبی ,